Theatervereniging Kulis

Tiyatro KulisWie zijn wij?

        Sinds 2000 waren onze leden bij een stichting actief bezig met theaterkunst. In het jaar 2006 hebben wij besloten om onze eigen theatervereniging op te richten,  Theatervereniging Kulis. 

Wij tellen jaarlijks 35 á 40 leden. De dramalessen worden verzorgd in twee groepen, namelijk de kindergroep en de volwassenengroep. De lessen vinden wekelijks plaats in het Wijkcentrum de Dommel te Eindhoven en zijn toegankelijk voor iedereen.

     Ieder kalanderjaar voert theatervereniging Kulis minimaal één voorstelling op. Daarnaast worden er in samenwerking met verschillende organisaties, voorstellingen verzorgd in de vorm van een informatievoorlichting.

Theatervereniging Kulis richt zich op zowel het ontdekken van jonge talenten als het bewerkstelligen van de interesse in de theaterkunst. De  voorstellingen zijn vaak cultureel geladen en geven de moeilijkheden weer die de Turkse Nederlanders ervaren. Bovendien houden wij ons ook bezig met het bijeenbrengen van de Nederlandse en Turkse cultuur, door beide culturen te integreren in de toneelstukken. Tot heden bestaat het publiek van Theatervereniging Kulis ongeveer uit 200 tot 300 personen.

         Daarnaast is Theatervereniging Kulis bezig met het bewerkstelligen van contacten met andere theaterverenigingen, zowel binnen Eindhoven als daarbuiten. Ook zijn er stappen ondernomen om internationale contacten op te bouwen met theaterverenigingen in o.a. Duitsland, België en Turkije.

 

Doel

        Theatervereniging Kulis probeert de Nederlandse en de Turkse culturen bij elkaar te brengen door middel van theater om op deze manier de communicatie tussen beide culturen te bevorderen. Bovendien heeft de theaterkunst een positieve bijdrage aan het vergroten van zelfvertrouwen, concentratie, samenwerking, overdracht van lichaamstaal en communicatie. Hiermee stimuleren wij onze leden tot zelfontplooiing.


 

 

 

 

 

E-mailen
Bellen
Map
Info
Instagram